Så fungerar innovationscentret

Vi är en lättillgänglig kontaktyta för företag. Vi erbjuder en enkel dialog för frågor om finansiell innovationsverksamhet.

Dialog

Innovationscentret fungerar som en tillgänglig kontaktpunkt för företag och underlättar dialogen med FI. Du kan kontakta centret via mejl, den vidare dialogen sker i lämplig form.

Centret tillhandahåller information och vägledning, exempelvis för bolag som har idéer om innovationer och vill komma vidare i sin process mot en lansering av innovationen på marknaden. Centret arbetar däremot inte med rådgivning och i centrets uppdrag ryms inte att utreda och lämna förhandsbesked om exempelvis nödvändiga tillstånd för ett företags specifika innovationsverksamhet. Den typen av frågor behandlas i den sedvanliga tillståndsprövningen hos FI.

Information

Innovationscentret anpassar information till målgruppen. Det kan till exempel gälla information på FI:s webbplats. Centret deltar i och arrangerar seminarier och föreläsningar. Våra egna seminarier och föreläsningar kommer att annonseras här på fi.se. Information om hur du anmäler dig kommer att framgå av annonseringen.

Samordning

Innovationscentret fungerar som en katalysator i den interna diskussionen inom myndigheten kring innovationer. Det höjer myndighetens kunskap om nya innovativa tjänster vilket bidrar till en bättre tillsynsverksamhet och ett ytterligare stärkt konsumentskydd. Centret samordnar också samtal med svenska och utländska myndigheter kring innovationer.

Senast granskad: 2018-03-14
Laddar sidan