Rapportera till FI

Om rapporteringen

Alla företag som omfattas av penningtvättslagen 1 kap. 2 § p.1–13 är skyldiga att årligen rapportera uppgifter till Finansinspektionen. Frågeställningarna i rapporten återfinns i zip-fil läs mer på sidan Rapportera till FI/Fidac.

Nytt rapporteringssystem

Rapportering kan endast göras i FI:s nya rapporteringssystem Fidac antingen manuellt eller genom att skicka in en JSON-fil. Rapportera på sidan Rapportera till FI.

Viktiga datum

  • Rapportering kan göras tidigast den 1 januari 2024.
  • Sista dag för rapporteringen är den 31 mars 2024.
  • Rapporteringen avser balansdagen den 31 december 2023.

Nyheter i rapporteringen 2024

Vissa frågeställningar som funnits med tidigare har tagits bort, ändrats eller flyttats inför rapportering för 2024 läs mer i denna pdf Periodisk rapportering penningtvätt uppdatering 2024.

Vanliga frågor och svar

Support

Teknisk hjälp (lathundar, instruktionsfilmer för inloggning och behörighetshantering) finns på sidan Rapportera till FI/Fidac.

För frågor om rapporteringsskyldighet och tolkning av frågeställningarna kontakta FI via e-postadressen periodiskrapporteringpenningtvatt@fi.se. OBS! Ej teknisk support.


Senast granskad: 2023-11-22