Internationella riktlinjer

Riktlinjer och rekommendationer från Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) har samma tyngd som FI:s allmänna råd.

EU-myndigheten publicerar sina riktlinjer och rekommendationer på svenska (och andra EU-länders språk) och de ges inte ut parallellt som allmänna råd i FI:s författningssamling. Att de finns översatta till svenska är en förutsättning för att de ska sägas gälla.

På Eiopas webbplats går det att söka fram myndighetens rekommendationer i deras dokumentbibliotek (se länk nedan). Följande riktlinje riktar sig särskilt till försäkringsförmedlare: "Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål". 

Senast granskad: 2017-01-24
Laddar sidan