Utvidgning av tillstånd

Vid bolagsordningsändringar som innebär att t.ex. verksamhetsområdet ändras eller att nya försäkringsklasser läggs till ska en ansökan om utvidgning av tillstånd göras.

Ett tjänstepensionsaktiebolag, ömsesidigt tjänstepensionsbolag eller en tjänstepensionsförening som har beslutat att ändra sin bolagsordning eller sina stadgar ska hos FI ansöka om godkännande av ändringen enligt 2 kap. 10 § lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag (LTF).

Ett beslut om ändring av bolagsordning eller stadgar får inte registreras innan ändringen har godkänts av FI, se 2 kap. 9 § LTF. Ändringen av bolagsordningen eller stadgarna är giltig efter att Bolagsverket har registrerat ändringen.

Ansökan ska innehålla

En ansökan om utvidgning av tillstånd ska enligt 2 kap. 7 § förordningen (2019:809) om tjänstepensionsföretag (TPFF) undertecknas av styrelsen eller verkställande direktör och innehålla:

  • en kopia av planen för den tilltänkta verksamheten (verksamhetsplan)
  • en kopia av bolags- eller föreningsstämmans protokoll med ändringsbeslutet
  • ett förslag till ändrad bolagsordning eller ändrade stadgar.

Avgift

En avgift på 65 000 kronor ska betalas till FI. Se faktaruta betalningsrutin.

Handläggningstid

FI:s rikttid för handläggningen är tre månader under förutsättning att ansökan är fullständig och avgiften betald. Om ansökan behöver kompletteras förlängs handläggningstiden.

Övrig information

Vid firmaändring, begär förhandsbesked från Bolagsverket.

Läs mer

Bolagsverket

Fakta betalningsrutin

  • FI registrerar ansökan som får ett diarienummer.
  • FI skickar därefter ett handläggarbrev där diarienummer, ärendets avgift och betalningsinformation framgår.

Betala inte avgiften innan du har fått handläggarbrev och diarienummer från FI.

Senast granskad: 2020-11-19
Laddar sidan