Resultat

2019

2018

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:33) om kontracykliskt buffertvärde

FI har beslutat att höja buffertvärdet från 2,0 till 2,5 procent. Anledningen är att systemriskerna har ökat. Ändringarna börjar gälla den 19 september 2019.

Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om hantering av kreditrisker i kreditinstitut och värdepappersbolag

De nya föreskrifterna och allmänna råden innehåller regler och anvisningar om hur ett företag ska identifiera, mäta, styra, internt rapportera och ha kontroll över sina kreditrisker. De innehåller även regler om hur företagen ska göra kreditprövningar och fatta kreditbeslut, samt hantera krediter till en jävskrets.

Laddar sidan