FFFS 2018:12

Allmänna råd om ändring i Finansinspektionens allmänna råd (FFFS 2005:1) om styrning och kontroll av finansiella företag

Gäller från 2018-08-01 , ändring av FFFS 2005:1

Sammanfattning

Försäkringsförmedlare som är juridiska personer kommer inte längre att omfattas av de allmänna råden, när tillämpningsområdet för dessa ändras. Anledningen är att lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution, som träder i kraft den 1 oktober 2018, inte innehåller några generella krav på styrning och kontroll.

Ändringen börjar gälla den 1 oktober 2018. ändr. 2018:12

Dokument