Företagsregistret

SEB Kort Bank AB

Adress
106 40 Stockholm
Sverige
Telefon
46- 707639990
Kategori
Bankaktiebolag
Annan verksamhet
Medelstort institut
 
Organisationsnummer
556574-6624
LEI kod
549300GT93Z6MDO98B87
Institutnummer hos FI
41503
Status
Aktiv, 1999-10-18

Tillstånd

  • 2012-02-09 Tillstånd att bedriva bankrörelse
    Tillstånd att bedriva bankrörelse, enligt lag 2004:297 om bank och finansieringsrörelse

Se gränsöverskridande handel

Filialer

agerar ombud - 16. annan förmögenhetsskada (direkt)

agerar ombud - 1. olycksfall (direkt)

agerar ombud - 2. sjukdom (direkt)

agerar ombud - 13. allmän ansvarighet (direkt)

agerar ombud - 18. assistans (direkt)

agerar ombud - 8. brand och naturkrafter (direkt)

agerar ombud - 9. annan sakskada (direkt)

Övrigt