Mer behöver göras för att skydda konsumenter från bedrägerier

Konsumenterna står för den övervägande delen av förlusterna och det drabbar främst äldre.

Tydligare information från bankerna ska ge mer aktiva bolånetagare

Förslag till ändrade föreskrifter om försäkringsdistribution

Publicerad 2024-06-12

FI föreslår ändringar i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2018:10) om försäkringsdistribution.

Daniel Barr: Betydande samhällsnytta med ny statistik över hushållens tillgångar och skulder

Publicerad 2024-06-12

Mer information om hushållens tillgångar och skulder skulle ge bättre beslutsunderlag för tillsynsåtgärder och den ekonomiska politiken. Därför vill…

Mer och tydligare information behövs vid fastighetstransaktioner

Publicerad 2024-06-12

FI publicerar idag en kortrapport om insiderinformation och fastighetstransaktioner. Rapporten är ett led i den tillsyn som vi bedriver om…

FI följer riktlinjer för bedömning om kreditförvaltare har tillräckliga kunskaper och erfarenheter

Publicerad 2024-06-11

Finansinspektionen har meddelat Europeiska bankmyndigheten (EBA) att FI kommer att följa EBA:s riktlinjer för bedömning om kreditförvaltares…

FI följer riktlinjer om riktmärkning av metoder för diversifiering

Publicerad 2024-06-11

Finansinspektionen har meddelat Europeiska bankmyndigheten (EBA) att FI kommer att följa EBA:s riktlinjer om riktmärkning av metoder för…

Malin Alpen ny ordförande för Konsumenternas Bank- och finansbyrå

Publicerad 2024-06-11

Den 1 juli tillträder Malin Alpen som ny ordförande för stiftelsen Konsumenternas Bank- och finansbyrå. Moa Langemark blir samtidigt ny ledamot av…

Utvecklas på en meningsfull och flexibel arbetsplats

Många fördelar med att jobba på FI

På FI arbetar vi aktivt för att vara en modern arbetsplats där du som medarbetare trivs och utvecklas. Vi har flexibel arbetstid och det finns möjlighet att jobba på distans.

Möt våra medarbetare

Hos oss arbetar du i en lärande organisation och i vardagen möter du många kompetenta och engagerade kollegor. Vi arbetar ofta i projekt och delar kunskap med varandra.