Remissvar: Anpassade tillståndskrav för tjänstepensionskassor

Finansinspektionen tillstyrker promemorians förslag.

Remissvar: PTS förslag på föreskrifter och allmänna råd på betaltjänstområdet
2020-07-28| Remissvar Bank

FI tillstyrker Post- och telestyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om vilka uppgifter företag enligt 9 kap. 3 §…

Esma om undantag från transparens före handel
2020-07-17| Esma Nyheter Marknad

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har publicerat ett yttrande gällande bedömningen av ansökningar om…

Foto: folkvimmel på en gata i en storstad
Jobba på FI

I händelsernas centrum

Se alla lediga jobb
Laddar sidan