Förslag till ändrade föreskrifter om försäkringsdistribution

FI föreslår ändringar i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2018:10) om försäkringsdistribution.

Remissvar: Promemorian Vissa frågor om försäkring och tjänstepension

FI tillstyrker i stort förslagen i promemorian och lämnar några synpunkter på formuleringen av en bestämmelse.

Förtydligande kring effekten för svenska banker av reviderade Baselregler

Finansinspektionen vill i förhållande till den rapport som Europeiska Bankmyndigheten (EBA) publicerade i augusti göra ett…

Jobba på FI

I händelsernas centrum

Se alla lediga jobb
Laddar sidan