FI-analys 27: Icke-finansiella företag och finansiell stabilitet: En beskrivning av sårbarheter

Denna FI-analys beskriver hur sårbarheter från utlåningen till icke-finansiella företag uppstår och varför FI behöver följa dessa…

FI förtydligar skyldigheter för tredjepartsleverantörer av betaltjänster
2021-01-18| PSD 2 Fintech Nyheter

Finansinspektionen vill förtydliga vilka skyldigheter tredjepartsleverantörer har när de hämtar information om bankkunders…

Ändringar i Finansinspektionens företagsregister

Storbritanniens utträde ur EU innebär att den rätt som verksamhetsutövare har att bedriva gränsöverskridande verksamhet i eller…

Foto: folkvimmel på en gata i en storstad
Jobba på FI

I händelsernas centrum

Se alla lediga jobb
Laddar sidan