Avgifter för prövning av ansökningar om värdepapperisering
2018-07-13| Remissvar Marknad Bank

Finansinspektionen tillstyrker promemorians lagförslag.

Kriterier för bedömning av väsentligheten av förfallna kreditförpliktelser
2018-07-13| EBA Nyheter Bank

Finansinspektionen har meddelat Europeiska bankmyndigheten (EBA) vilka kriterier FI kommer att använda för att bedöma…

FI öppnar för höjt kontracykliskt buffertvärde i september

Nästa gång FI ska fatta ett beslut om kontracykliskt buffertvärde är i september. FI:s generaldirektör har bestämt att arbetet…

Foto: anställda utanför FI:s lokaler
Jobba på FI

Utvecklas i en kunskapsintensiv miljö

Se alla lediga jobb
Laddar sidan