FI delrapporterar arbetet med it-risker till regeringen

Det säkerhetspolitiska läget har påverkat hur FI har arbetat med tillsynen av it-risker under året. Stort fokus har legat på att…

Förslag till föreskrifter om elektronisk ansökan och anmälan för företag och föreningar m.m.
2022-09-30| Remissvar Marknad

Finansinspektionen tillstyrker Bolagsverkets förslag att ändra föreskrifterna om elektronisk ansökan.

Nya krav på betaltjänstleverantörer att lämna uppgifter (SOU 2022:25)
2022-09-30| Remissvar Bank

Finansinspektionen har i huvudsak inga invändningar mot förslagen i betänkandet.

Laddar sidan