FI:s kommentar om tillsynen av penningtvätt

Vi ser allvarligt på uppgifter om penningtvätt och andra regelöverträdelser i svenska banker. Det är av högsta vikt att bankernas…

Avanza Pension får varning och sanktionsavgift

FI ger Avanza Pension en varning för bristfällig hantering av försäkringstekniska avsättningar och rapportering. Avanza Pension…

FI föreslår ändringar i tillsynsföreskrifterna samt nya rapporteringsregler om minimikrav på…

FI föreslår ändrade regler om tillsynskrav och kapitalbuffertar samt nya föreskrifter om periodisk rapportering av uppgifter om…

Jobba på FI

I händelsernas centrum

Se alla lediga jobb
Laddar sidan