Översyn av systemriskbufferten vartannat år

Enligt kapitaltäckningsdirektivet ska FI se över systemriskbufferten vartannat år. FI har därför bedömt de skäl som ursprungligen…

Charlotte Rydin slutar på FI
2018-11-13| Nyheter Om FI

FI:s chefsjurist, Charlotte Rydin, slutar sin tjänst på FI för en tjänst som chefsjurist på Alecta.

Remissvar om kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning
2018-11-09| Remissvar Marknad

FI tillstyrker i huvudsak förslagen i Finansdepartementets promemoria Kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning.…

Foto: närbild på ett antal personers händer lagda på varandra
Jobba på FI

I händelsernas centrum

Se alla lediga jobb
Laddar sidan