Något bättre utsikter men osäker omvärld

Utsikterna för den finansiella stabiliteten har förbättrats något och osäkerheten har minskat. Men vi har en lågkonjunktur och ett säkerhetsläge som ställer ökade krav på motståndskraft.

Tydligare information från bankerna ska ge mer aktiva bolånetagare

Remissvar: En ny funktion för krishantering vid allvarliga driftstörningar

Publicerad 2024-05-28

Finansinspektionen tillstyrker i stora delar de förslag som lämnas i promemorian men har vissa synpunkter och efterfrågar några förtydliganden.

FI undersöker fler kreditprövningar hos konsumtionslåneföretagen

Publicerad 2024-05-28

FI ska undersöka hur Brixo AB och SBL Finans AB har tagit hänsyn till konsumenters intressen i sin kreditprövning.

Stabiliteten i det finansiella systemet (2024:1): Något bättre utsikter men osäker omvärld

Publicerad 2024-05-27

Utsikterna för den finansiella stabiliteten har förbättrats något och osäkerheten har minskat. Samtidigt befinner vi oss i en lågkonjunktur. Högre…

FI följer uppdaterade riktlinjer om angivande och offentliggörande av systemviktiga indikatorer

Publicerad 2024-05-24

Finansinspektionen (FI) har meddelat Europeiska bankmyndigheten (EBA) att FI kommer att följa EBA:s uppdaterade riktlinjer om angivande och…

Pressinbjudan: FI presenterar årets första stabilitetsrapport

Publicerad 2024-05-24

Måndag den 27 maj presenterar FI sin syn på motståndskraften i det svenska finansiella systemet.

Kapitalkrav för svenska banker kvartal 1, 2024

Publicerad 2024-05-24

FI publicerar i dag kapitalkraven för svenska banker och kreditinstitut, inom tillsynskategori 1 och 2, per utgången av det första kvartalet 2024.

Utvecklas på en meningsfull och flexibel arbetsplats

Många fördelar med att jobba på FI

På FI arbetar vi aktivt för att vara en modern arbetsplats där du som medarbetare trivs och utvecklas. Vi har flexibel arbetstid och det finns möjlighet att jobba på distans.

Möt våra medarbetare

Hos oss arbetar du i en lärande organisation och i vardagen möter du många kompetenta och engagerade kollegor. Vi arbetar ofta i projekt och delar kunskap med varandra.