Remissvar: Straff för deltagande i en terroristorganisation
2022-06-23| Remissvar Bank

Finansinspektionen tillstyrker de föreslagna ändringarna i terroristbrottslagen och har inga synpunkter på förslagets övriga…

Susanna Grufman blir tf generaldirektör för FI
2022-06-22| Nyheter Om FI

Regeringen har beslutat att Susanna Grufman, i dag biträdande generaldirektör, går in som tillförordnad generaldirektör för…

FI föreslår nya föreskrifter om säkerhetsskydd för finansiella företag

FI remitterar ett förslag till nya föreskrifter om säkerhetsskydd som gäller för finansiella företag.

Kriget i Ukraina

FI följer utvecklingen noga

Våra nyheter med anledning av kriget
Laddar sidan