Protokoll från Finansiella stabilitetsrådets möte 4 juni

Nu finns protokollet från Finansiella stabilitetsrådets möte den 4 juni.

Undersökning om marknadsföring av betaltjänster online av Qliro AB

FI har avslutat en undersökning av hur Qliro har presenterar olika betalningsalternativ, debet och kredit, när konsumenter köper…

FI vidhåller inställning till riskskatt på kreditinstitut

FI har lämnat ett remissvar på ett utkast till lagrådsremiss med ett delvis reviderat förslag att införa en så kallad riskskatt…

Foto: folkvimmel på en gata i en storstad
Jobba på FI

I händelsernas centrum

Se alla lediga jobb
Laddar sidan