Rapportering

Företag på finansmarknaden ska rapportera finansiella uppgifter till FI. Med uppgifterna som underlag bedömer vi det ekonomiska läget i enskilda företag och på den finansiella marknaden i stort. Vad som ska rapporteras och när framgår av sidorna för respektive företagskategori.

2015

Två valideringsregler avaktiveras för rapportering enligt Eba-taxonomiversion 2.3.1

Inrapporterad data kommer inte att valideras mot vissa EBA-regler.

EU:s bankmyndighet vill behålla ”maturity ladder”-mallen i AMM

I sitt svar till EU-kommissionen om teknisk standard (ITS) om ”additional liquidity monitoring metrics” rekommenderar europeiska bankmyndigheten, Eba, att behålla ”maturity ladder”-mallen.

Ytterligare utflöden vid rapportering av likviditetstäckningskvot

För ytterligare utflöden relaterat till handelsfinansrelaterade produkter utanför balansräkningen har FI fastställt en utflödessats på 5 procent.

Rapportering av likviditetstäckningskvot under övergångsfas

Under övergångsfasen från att kravet på likviditetstäckningskvot, LCR, börjar tillämpas den 1 oktober 2015 och tills dess att rapporteringen till FI träder i kraft, sker ingen rapportering enligt EU:s delegerade akt om LCR (DA).

Taxonomi 2.4 publicerad

2015-09-10 | EBA Nyheter Rapportering

Europeiska bankmyndigheten, Eba har publicerat en ny XBRL-taxonomi (version 2.4 / 2015-B).

EU ändrar i ITS om AMM-rapportering

EU-kommissionen har publicerat information om att de ska ta bort "maturity ladder"-mallen från ITS:en om "additional liquidity monitoring metrics"-rapporteringen.

Eba-uppdatering om framflyttad AMM-rapportering

Som FI tidigare meddelat så kommer rapportering av ”additional liquidity monitoring metrics” sannolikt att bli försenad.

Laddar sidan