Sök tillstånd

Ett företag som erbjuder finansiella tjänster till allmänheten måste ha tillstånd från oss för att få bedriva verksamhet.

I en tillståndsansökan går vi bland annat igenom företagets kapitalsituation, verksamhetsplan, ägare och företagsledning. Under företagets löpande verksamhet kan ytterligare tillstånd behövas från oss.

Om du undrar över hur man ansöker om ett tillstånd eller anmäler ett ärende till FI, så har vi samlat information om det under Sök tillstånd. Här hittar du även information om hur man lämnar tillbaka ett tillstånd.

Fakta betalningsrutin

  • FI registrerar anmälan som får ett diarienummer.
  • FI skickar därefter ett handläggarbrev där diarienummer, ärendets avgift och betalningsinformation framgår.

Betala inte avgiften innan du har fått handläggarbrev och diarienummer från FI.


Senast granskad: 2020-01-07