Datarapporteringstjänster

För att få tillhandahålla datarapporteringstjänster som APA-leverantör, ARM-leverantör eller CTP-leverantör krävs tillstånd enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Av lagen framgår vilka grundläggande regler som gäller för verksamheten.

Bestämmelserna i lagen bygger i stor utsträckning på direktivet om marknader för finansiella instrument (Directive on Markets in Financial Instruments, Mifid 2), som tillsammans med förordningen Mifir innehåller de viktigaste reglerna som gäller för de olika aktörerna på kapitalmarknaden.

Läs mer:

Senast granskad: 2019-10-15
Laddar sidan