Regelstruktur Mifid/Mifir

Mifid 2 och Mifir innehåller en mängd regler. FI tillhandahåller en länksida till de mest relevanta regeldokumenten, för att göra det lättare att hitta dessa dokument och att få en överblick över regelverket.

Syftet med nedanstående sammanställning är att underlätta för den som söker information om regelverket. Finansinspektionen kan inte garantera att sammanställningen är uttömmande eller komplett, eller att länkarna leder till den senaste versionen av de olika rättsakterna. Ansvaret för att hålla sig informerad om reglernas innehåll vilar alltid på den som är skyldig att följa de aktuella reglerna.

Svenska författningar

Gällande författningar

 

EU-regler

Nivå 1

Nivå 2

TV – handelsplats (trading venue)
IF – värdepappersinstitut (investment firm)
SI – systematisk internhandlare
DRSP – tillhandahållare av datarapporteringstjänster (Data Reporting Service Providers)

Nivå 3

EU-regler under beredning 

Nivå 2-regler under beredning

Senast granskad: 2019-10-15
Laddar sidan