Om Mifid/Mifir

Från januari 2018 gäller nya regler för värdepappersmarknaden i EU genom direktivet Mifid 2 och förordningen Mifir. De nya reglerna berör alla företag som ägnar sig åt värdepappersrörelse.

Mifid 2 och Mifir antogs i maj 2014 av Europaparlamentet och rådet. De är resultatet av en översyn av reglerna på värdepappersområdet. De nya reglerna skapar lika villkor på finansmarknaderna. Detta uppnås genom att öka kraven på att offentliggöra positioner, bud och transaktioner samt att stärka investerarskyddet. Vidare kommer fler typer av finansiella instrument och metoder för handel med finansiella instrument att omfattas. Ny regler införs också inom vissa särskilda områden, som till exempel handel med råvaruderivat.

Enligt den ursprungliga tidplanen skulle huvuddelen av de nya reglerna börja tillämpas från den 3 januari 2017. EU-parlamentet och rådet har därefter beslutat att skjuta upp datumet till den 3 januari 2018. Medlemsstaterna ska ha antagit och offentliggjort reglerna som krävs för att följa Mifid 2 senast den 3 juli 2017.

Dagens svenska regler har sin grund i Mifid, som antogs 2004. Bakgrunden till att regelverket nu uppdateras är erfarenheter från den senaste finanskrisen och den snabba utvecklingen av produkter och tjänster på marknaden.

Senast granskad: 2017-01-24
Laddar sidan