Generaldirektör Erik Thedéen, Nationella innovationsrådets möte

måndag 02 mar

Tid: 13.05–14.45 | Om FI

FI: s generaldirektör Erik Thedéen talar på Nationella innovationsrådets möte under programpunkten De finansiella marknaderna och klimatutmaningen. 

För mer information: Nationella innovationsrådets möte den 2 mars 2020 (Regeringen)

Laddar sidan