Stabiliteten i det finansiella systemet 2020:2

FI publicerar årets andra stabilitetsrapport.

onsdag 25 nov

Tid: 08.00 | Om FI

Rapporten bedömer den finansiella stabiliteten och beskriver tillståndet på de finansiella marknaderna samt redogör för kreditgivning och kreditvillkor till företag och hushåll.

Läs mer: Stabilitetsrapporter

Laddar sidan