Karin Lundberg talar på Internrevisorernas finansforum

onsdag 22 sep

Tid: 16.00–16.50 | Om FI

Karin Lundberg, chef för FI:s verksamhetsområde Bank, talar om Finansinspektionens fokusområden på Internrevisorenas finansforum 2021. Arrangör: föreningen Internrevisorerna.