Daniel Barr berättar om FI:s prioriteringar på försäkringsområdet

Generaldirektör Daniel Barr berättar om FI:s prioriteringar på försäkringsområdet, vad FI ska granska, och visionen för arbetet i styrelsen för den europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten Eiopa.

tisdag 13 feb

Tid: 10.50–11.10 Plats: Di Försäkring, Grand Hôtel, Stockholm | Om FI