Öppen data

Psi-direktivet innebär att myndigheter bör tillgängliggöra sina offentliga data för vidareutnyttjande, fritt eller enligt standardiserade och generösa villkor, för att bidra till ökad öppenhet i offentlig förvaltning och bättre service.

Stora delar av FI:s statistik är offentlig och är tillgänglig via SCB:s Finansmarknadsstatistik och kan även laddas ned som öppen data.

Andra delar av vår offentliga statistik är tillgänglig via vår webbplats fi.se, till exempel Insynsregistret (.csv).

I Insynsregistret finns information om börsbolagens insynspersoner och det innehav som de och deras närstående har av aktier och andra aktierelaterade finansiella instrument i bolaget.

FI har ytterligare ett antal register med offentlig information på webbplatsen. Se Våra register.

FI:s information är fri att användas. Ange källa, FI och datum.

FI:s data är fritt tillgänglig utan avgift och får fritt bearbetas och vidareutnyttjas utan att något särskilt medgivande eller avtal krävs.

 

Senast granskad: 2018-03-23
Laddar sidan