Nya regler om marknadsmissbruk

Den 3 juli 2016 trädde Europaparlamentets och rådets förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk (MAR) i kraft och blev direkt tillämplig i svensk lag. FI informerade om de nya reglerna.

  • fler emittenter och fler kategorier av finansiella instrument omfattas av de nya reglerna
  • utökade regler för insiderförteckningar
  • personer i ledande ställning, samt deras närstående, ska rapportera transaktioner till emittenten och till Finansinspektionen inom tre affärsdagar
  • nya uppgifter för emittenter
  • förändringar för närstående till personer i ledande ställning
  • handelsförbudet gäller samtliga personer i ledande ställning
  • nya regler kring investeringsrekommendationer
  • särskild avgift vid överträdelse av MAR.

Seminariet riktade sig främst till emittenter av värdepapper och obligationer, värdepappersbolag, fondbolag och handelsplatser.

Webbsändningen som tidigare fanns från detta seminarium har tagits bort. Den är inte längre i sin helhet relevant eller aktuell. Regler och rutiner som berördes kan också ha ersatts med nya. Övrigt innehåll från seminariet är kvar på fi.se.

Laddar sidan