Påminnelse om skyldigheter mot kunder vid försäljning av finansiella instrument

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, Esma, har publicerat ett uttalande om bankers och värdepappersbolags skyldigheter när de säljer finansiella instrument som omfattas av Europaparlamentet och rådets direktiv 2014/59/EU om inrättande av en ram för återhämtning och resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag (resolutionsdirektivet eller BRRD).

Uttalandet är en påminnelse till banker och värdepappersbolag om deras skyldighet att handla i sina kunders bästa intresse och att ge kunderna information om den ökade risk som en investering i dessa instrument nu innebär.

Laddar sidan