Varning för risker med Initial Coin Offerings (ICO)

2017-11-07 | Nyheter Konsumentskydd

Det har varit en kraftig ökning globalt av Initial Coin Offerings (ICO:s) under den senaste tiden. Begreppet ICO används som beteckning för en lansering av en ny token eller annan form av digital tillgång baserad på kryptovaluta. Syftet med en ICO är att skaffa finansiering från allmänheten för att utveckla en affärsidé till ett färdigt företag, inte olikt gräsrotsfinansiering

Vid en ICO är det möjligt att köpa (teckna sig för) ett antal tokens, eller enheter, av en digital tillgång baserad på kryptovaluta. Ofta betalas tokens med en kryptovaluta t ex bitcoins eller ethereums.

Distribution och marknadsföring mot konsumenter sker via internet och ofta finns utgivaren i ett annat land. Vissa länder har helt förbjudit ICO:s medan andra länder har utfärdat varningar.

Innan du köper en ICO, är det viktigt att du är uppmärksam på följande fem punkter:

1. Inga rättigheter

De flesta ICO:s är oreglerade. De står därmed inte under FI:s eller annan myndighets tillsyn och det finns inget konsumentskydd. Det finns inte heller någon garanti för att den token eller kryptovaluta som lanseras, verkligen ger innehavaren någon typ av rättighet eller annan fordran mot utgivaren.

2. Ingen marknadsvärdering

Det finns normalt inget krav på att det pris som en ny digital tillgång säljs för, motsvaras av ett reellt marknadsvärde. Utgivaren har heller inget krav på sig att låta någon oberoende part värdera den digitala tillgången.

3. Ingen garanterad tillgång till andrahandsmarknad

Det finns normalt inga krav på att den som lanserat en ny digital tillgång, eller någon annan, ska köpa tillbaka den digitala tillgången. Detta innebär att det kan vara svårt att sälja den digitala tillgången vidare.

4. Inga informationskrav

Det finns normalt inga krav på att den som lanserar en ICO måste tillhandahålla all väsentlig information om det som erbjuds, eller att all information måste lämnas till alla investerare vid samma tidpunkt. Det innebär en risk för att den som lanserar en ICO kan marknadsföra denna på ett sätt som inte är rättvisande.

5. Risk för investeringsbedrägeri

Den senaste tidens snabba ökning av såväl antal ICO:s som värdet på dem kan locka till sig oseriösa aktörer. Dessa aktörer har inget intresse av att fullfölja något projekt utan är bara ute efter allmänhetens pengar.

Varningar från EU-myndighet

Den europeiska värdepappersmyndigheten, Esma, har publicerat två yttranden om ICO:s. En med fokus på riskerna för investerare och en med fokus på tillämpliga regelverk för företag som använder sig av ICO:s.