Esma har beslutat om åtgärder mot binära optioner och CFD-kontrakt

Binära optioner förbjuds i EU när det gäller marknadsföring, distribution och försäljning till konsumenter. För CFD-kontrakt införs begränsningar för marknadsföring, distribution och försäljning till konsumenter. Det är innebörden av ett färskt beslut av Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens, Esma.

Syftet med beslutet är att skydda konsumenter och stärka investerarskyddet i EU. Såväl binära optioner som CFD-kontrakt ses som särskilt riskfyllda produkter för konsumenter att investera i. Besluten är fattade av Esmas tillsynsstyrelse (Board of Supervisors), som är myndighetens högsta beslutande organ, och följer i stort det förslag som presenterades i januari.

De beslutade åtgärderna börjar gälla en respektive två månader efter att besluten har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. Besluten kommer att gälla för tre månader. Innan de tre månaderna löpt ut kommer Esma att överväga om åtgärderna behöver förlängas med ytterligare tre månader.

Laddar sidan