Esma publicerar data för att fastställa status som systematisk internhandlare

2018-08-07 | Esma Nyheter Mifid Marknad

Esma har publicerat uppgifter om totala handels- och transaktionsvolymer för aktier, aktierelaterade instrument samt obligationer. Informationen ska användas för att beräkna om ett värdepappersföretag handlar för egen räkning i en organiserad, frekvent, systematisk och väsentlig omfattning när det utför kundorder utanför en reglerad marknad eller en handelsplattform och därmed definieras som systematisk internhandlare. Beräkningar och anmälan till FI ska göras senast 1 september 2018.

Värdepappersföretag som faller under definitionen systematisk internhandlare (SI) ska enligt 8 kap. 32 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden (LV) underrätta FI om detta. En systematisk internhandlare är ett värdepappersföretag som i en organiserad, frekvent, systematisk och väsentlig omfattning handlar för egen räkning när det utför kundorder utanför en reglerad marknad eller en handelsplattform utan att utnyttja ett multilateralt system.

När det gäller utförande av kundorder utanför ett multilateralt system sker en bedömning utifrån förutbestämda trösklar, vilka anges i artikel 12–17 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/565. Esma har den 1 augusti 2018 publicerat uppgifter om handels- och transaktionsvolymer för aktier, aktierelaterade instrument samt obligationer som behövs för att beräkna SI-status. Ett värdepappersföretag som definieras som SI ska senast den 1 september 2018 anmäla sin status till FI. Beräkningen uppdateras därefter kvartalsvis baserad på uppdaterad data från Esma.

Esma meddelade den 12 juli 2018 att publicering av data för derivat och andra finansiella instrument än ovanstående kommer att påbörjas den 1 februari 2019. Beräkning och anmälan av SI-status för sådana instrument ska göras senast 1 mars 2019.

Mer information om hur anmälan till FI går till finns på sidan Anmälan enligt Mifid 2. Värdepappersföretag som på eget initiativ har anmält SI-status efter 1 januari 2018 behöver inte anmäla detta på nytt.

Läs mer

Laddar sidan