FI följer EU-riktlinjer om lämplighetskraven i Mifid 2

2018-12-18 | Nyheter Mifid Marknad

FI har meddelat Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma), att FI avser att följa Esmas riktlinjer om vissa aspekter av lämplighetskraven i Mifid 2.

Den 6 november 2018 publicerade Esma riktlinjer ESMA35-43-1163 om vissa aspekter av lämplighetskraven i Mifid 2. Riktlinjerna gäller vid tillhandahållande av investeringstjänsterna investeringsrådgivning respektive portföljförvaltning enligt 2 kap. 1 § p. 4 resp. p. 5 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Riktlinjerna ersätter de nu gällande riktlinjerna om lämplighetsbedömningar, Riktlinjer om vissa aspekter av lämplighetskraven i Mifid, Esma/2012/387, publicerade den 25 juni 2012.

Riktlinjerna i Sverige

FI har meddelat Esma att myndigheten avser att följa riktlinjerna. Riktlinjerna gäller för

  • Värdepappersbolag
  • Kreditinstitut
  • Fondbolag som tillhandahåller diskretionär portföljförvaltning eller sidotjänster, samt
  • AIF-förvaltare som tillhandahåller diskretionär förvaltning av investeringsportföljer eller sidotjänster.

Riktlinjerna omfattar bland annat information om lämplighetsbedömningens syfte till kund, omfattningen av den kundinformation som ska samlas in av företaget samt kundinformation avseende juridiska personer eller en grupper av personer.

Riktlinjernas rättsliga status

FI:s uppfattning är att riktlinjer från Esma riktade till behöriga myndigheter eller finansmarknadsaktörer är att jämställa med svenska allmänna råd. Förordning 1095/2010/EU om inrättandet av Esma innebär att behöriga myndigheter eller finansmarknadsaktörer direkt på grund av förordningen med alla tillgängliga medel ska söka följa dessa riktlinjer. Eftersom riktlinjerna har direkt verkan kommer FI inte att utfärda några egna allmänna råd, men om FI bedömer att det behövs kan riktlinjerna komma att omarbetas till bindande regler i form av föreskrifter.

Läs mer

Laddar sidan