FI följer noga händelseutvecklingen på Nasdaq Clearing

2018-09-14 | Nyheter Marknad

FI har en tät dialog med Nasdaq Clearing sedan företaget beslutat att försätta en clearingmedlem på företagets råvarumarknad i obestånd (default). FI samtalar också med andra myndigheter och aktörer som berörs av händelsen.

Nasdaq Clearing och medlemmarna på råvarumarknaden håller nu på att fylla på obeståndsfonden, i enlighet med gällande regelverk. FI följer upp om Nasdaq Clearing har följt gällande regelverk och om regelverken i sig är tillräckliga.

Läs mer

Laddar sidan