Möjligt testrapportera fondinnehav

Det är nu möjligt att testrapportera Innehavsrapportering Värdepappersfonder och Innehavsrapportering Specialfonder i systemet Periodisk inrapportering via webb. Testrapportering görs i testfliken i systemet.

Observera att testrapportering görs på ett fiktivt referensdatum fram till dess att ordinarie första referensdatum, den 31 december, är passerat. Det referensdatum som ska användas för testrapporteringen finns i kolumnen "Referensdag" i systemet. Det är alltså det datum som ska anges i XML-filen.

Laddar sidan