Markant ökning av anmälningar om investeringsbedrägerier

2019-08-08 | Nyheter Konsumentskydd

Under sommaren har antalet anmälningar om investeringsbedrägerier ökat markant. FI kontaktas dagligen av personer som säger att de har förlorat pengar. Beloppen varierar från några tusen upp till en miljon kronor.

Det finns två vanliga typer av bedrägeriförsök. Det ena börjar med att du får ett erbjudande i sociala medier om att du snabbt kan tjäna eller vinna pengar. Du kan anmäla dig direkt via det sociala media-flödet. Du blir då uppringd av och övertalad att satsa exempelvis 2 500 kronor. Det finns ofta en koppling till Bitcoin, du erbjuds ett värdepapper baserat på Bitcoin. För att sedan få ut vinsten behöver du ofta betala in vinstskatt separat, som kan vara 20 000–30 000 kronor om du vunnit omkring 100 000 kronor. Du uppmanas också att skicka ditt kort- eller kontonummer samt kopia på id-kort. Pengarna riskerar att vara borta direkt och någon vinst finns oftast inte. Om du dessutom har skickat kort- eller kontouppgifter finns risk för ytterligare bedrägerier.

Det andra typfallet handlar om större belopp, från 100 000 till någon miljon kronor. Du blir uppringd, ofta av någon som talar engelska. Antingen har du anmält intresse på en webbplats eller så har bedragaren sökt fram ett lämpligt offer.

Efter en tids övertalning erbjuds du en placering i värdepapper. Erbjudandet låter oftast mycket bra, men du måste agera direkt. Det finns till synes trovärdig information om värdepappren. Du uppmanas att skicka pengar till ett konto i ett annat land än därifrån personen ringer och där aktierna finns.

När du vill sälja innehavet blir det problem. Det kan handla om att du behöver sätta in mer pengar. Du kan också bli kontaktad av någon som utger sig för att vara advokat eller brottsutredande myndighet som säger att de arbetar för att få tillbaka de pengar du förlorat. Mot en avgift som ofta motsvarar cirka 10 procent av det satsade. Dessa personer samarbetar ofta med de som genomförde det ursprungliga bedrägeriet.

Bedragarna är skickliga och trevliga – uthålliga och påstridiga. Det är svårt att upptäcka om det är ett bedrägeri eller inte, men det finns varningssignaler. Du kan läsa mer om detta på FI:s sidor om investeringsbedrägerier. Det viktigaste rådet är att alltid kontrollera att företaget har tillstånd för sin verksamhet och att det inte finns med på FI:s varningslista.

Läs mer