Ny EU-förordning som ändrar Emir publicerad

2019-05-29 | Nyheter Emir Marknad

Den 28 maj publicerade Europeiska unionens officiella tidning den förordning – på engelska kallad ”Emir Refit” – som ändrar Emir-förordningen från 2012. Förordningen träder i kraft 20 dagar efter publiceringen.

Emir – EU:s förordning om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister ([EU] 648/2012) – trädde i kraft den 16 augusti 2012.

Den nya förordningen innehåller några viktiga ändringar av reglerna för derivattransaktioner, bland annat:

  • klassificering av motparter
  • skyldigheten att cleara OTC-derivat via en central motpart
  • rapportering av derivattransaktioner.

Läs mer