Ny version av Kvartalsrapport för värdepappersfonder och specialfonder

Från och med kvartal 1, 2019 finns en ny version av Kvartalsrapport för värdepappersfonder och specialfonder (F81306). Ändringen från nuvarande version (F81305) är främst en komplettering med fler andelsklasser på sidan H.

De som rapporterar via transaktionsfil behöver uppdatera sina transaktionsfiler. För mer information, mejla rapportering@fi.se.

De som har fonder med 20 andelsklasser eller färre, behöver bara ändra versionsnumret och komplettera med uppgift om e-postadress.

Laddar sidan