TRS2-systemets testmiljö stängs tills vidare för systemuppgradering

Från och med måndag den 29 april 2019 är testmiljön av TRS 2-systemet inte tillgängligt på grund av en uppgradering till en ny systemversion. FI återkommer när systemet går att använda igen.

När uppgraderingen är slutförd och testmiljön åter är tillgänglig kommer endast produktionsversionen av xml-schemat gå att använda. Det kommer inte längre fungera att skicka in testfiler enligt det uppdaterade schema som ESMA drog tillbaka i februari.

Laddar sidan