Fyra cypriotiska värdepappersföretag stängs av

Den 1 juni beslutade den cypriotiska tillsynsmyndigheten Cysec (Cyprus Securities and Exchange Commission) att under en period dra tillbaka tillståndet för fyra värdepappersbolag som även varit verksamma i Sverige: Magnum FX (Cyprus) Ltd, F1Markets Ltd, Hoch Capital Ltd och Rodeler Ltd.

Texten är uppdaterad 2020-06-26

De fyra företagen har erbjudit investeringar i CFD-kontrakt (Contracts for Difference). I Sverige har de bland annat marknadsfört sig under varumärken som ETfinance, Investous, Itrader och 24option.

Skälen till beslutet

Beslutet av Cysec har tagits efter att allvarliga brister upptäckts i hur företagen bedriver sin verksamhet. Företagen anses ha brutit mot gällande regelverk bland annat när det kommer till att:

  • bedöma om investeringar stämmer överens med kundens behov och situation
  • tillhandahålla information som är tydlig och inte missvisande
  • ge information om riskerna med investeringarna.

Företagen har en månad på sig att rätta de fel som Cysec har påtalat.

En större utredning har även gjorts av den brittiska tillsynsmyndigheten FCA (Financial Conduct Authority), som delvis legat till grund för Cysecs beslut. Där framgår att företagen även misstänks ha använt vilseledande annonsering i sociala medier där kändisar är med i text och på bild utan sitt medgivande.

Klagomål i Sverige

Även FI har märkt av ett ökat antal klagomål från konsumenter på dessa företag. Det har framförallt handlat om brister i rådgivningen, aggressiv marknadsföring, dolda avgifter och svårigheter att ta ut pengar. Det har även kommit flera klagomål på att det inte tydligt framgått vilken produkt man som konsument investerat i. Företagen erbjuder investeringar i CFD–kontrakt vilket är en produkt med hög risk. I flera fall har konsumenter rapporterat hur investeringen tappat hela sitt värde på kort tid trots löfte om en säker placering.

FI har haft en dialog med Cysec och rapporterat om dessa företag och de klagomål som svenska konsumenter rapporterat in.

Vad man ska tänka på som kund

Hoch Capital Ltd och Rodeler Ltd får tills vidare inte erbjuda investeringstjänster. Magnum FX (Cyprus) Ltd och F1Markets Ltd får fortsätta erbjuda investeringstjänster till befintliga kunder men inte ta in några nya kunder.

Den som önskar ta ut sina pengar från något av företagen kan göra detta genom att vända sig direkt till företaget med en begäran om detta.

Avstängningen hävd för två av bolagen

Den cypriotiska tillsynsmyndigheten Cysec (Cyprus Securities and Exchange Commission) återtog den 18 juni sitt tidigare beslut att under en period dra tillbaka tillståndet för två av de fyra värdepappersbolagen: Magnum FX (Cyprus) Ltd och F1Markets Ltd.

Enligt Cysec har bolagen lovat genomföra interna förändringar. Tills det är genomfört ska inte bolagen marknadsföra sina tjänster och ta emot nya kunder. Bolagen har också lovat att avsätta belopp för att lösa tvister med konsumenter.

Laddar sidan