Nytt rapporteringssystem för blankningar

Under hösten 2020 inför Finansinspektionen ett nytt rapporteringssystem för inrapportering av korta nettopositioner: Blankningswebben.

Inloggning kommer att ske med bank-id i det system som numera samlar den mesta inrapportering som sker till FI: Rapporteringsportalen.

Ersätter rapportering via mejl och blankett

På Blankningswebben kommer innehavare av korta nettopositioner, och rapportörer för positionsinnehavare, att själva kunna rapportera in information om positionerna till FI. Informationen lagras i en databas och de uppgifter som enligt regelverket ska publiceras kommer att visas på en ny webbsida på fi.se. I systemet kommer det också vara möjligt att se tidigare inrapporterade positioner och att återkalla felaktigt anmälda positioner.

Börja förbereda i tid

Övergången till Blankningswebben innebär att det inte längre kommer att vara möjligt att anmäla korta nettopositioner via mejl. Blankningswebben kommer att bli tillgänglig någon gång under hösten. Vi återkommer med mer information när övergången till det nya systemet börjar närma sig.

Till dess rekommenderar vi att börja skapa användarkonton i Rapporteringsportalen och delegera behörigheter till dem som ska kunna rapportera för positionsinnehavare. Det är viktigt att göra dessa förberedelser i god tid innan för att vara beredd att sen kunna rapportera korta nettopositioner i tid.  

Så går det till - steg för steg

För att kunna rapportera in positioner via Blankningswebben måste varje rapportör först registrera sig som användare i Rapporteringsportalen. 

Nästa steg är att registrera positionsinnehavaren i Rapporteringsportalen. Svenska bolag registreras genom att ange organisationsnummer, utländska genom ett formulär. I båda fallen är det obligatoriskt att ange LEI-kod. LEI-koden anges direkt när ett utländskt bolag registreras men behöver anges i efterhand för svenska bolag, av en firmatecknare.

Därefter hämtas uppgifter från Bolagsverket. När det är gjort får firmatecknaren automatiskt rollen "firmatecknare" i systemet och kan delegera behörigheter till de personer som ska rapportera. Mer information om hur det går till rent praktiskt finns i en lathund under rubriken "Blankning" på sidan Om Rapporteringsportalen.

Frågor och mer information

Uppdaterad information om när den nya inrapporteringen via Blankningswebben blir tillgänglig och inrapporteringen via mejl och blankett upphör kommer att finnas på sidan Blankning.

Frågor om FI:s inloggnings- och behörighetslösning för inrapportering kan ställas till Rapporteringsavdelningen på tfn 08-408 980 37 (telefontid vardagar kl. 9–11) eller via mejl till rapportering@fi.se.

Laddar sidan