Esma-uttalande om resultatet av gemensam tillsynsaktivitet

2021-08-17 | Esma Nyheter Marknad

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, Esma, presenterar resultatet av den gemensamma tillsynsaktiviteten om lämplighetsbedömningar enligt Mifid 2.

Tillsynsaktiviteten omfattade lämplighetsbedömningar enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden och genomfördes under år 2020.

Mer information finns på Esmas hemsida.

Laddar sidan