Ny blankett för kvartalsrapportering för fondbolag och AIF-förvaltare

Fondbolag och AIF-förvaltare ska använda en ny blankett för kvartalsrapportering.

Den 26 juni 2021 skedde ändringar i kapitaltäckningsreglerna för fondbolag och AIF-förvaltare. Blanketten "Kvartalsrapport fondbolag och AIF-förvaltare" har ändrats, så att avsnittet om kapitaltäckning är utformat i enlighet med de nya reglerna. Blanketten ska lämnas av fondbolag och av svenska AIF-förvaltare som förvaltar specialfonder eller som förvaltar andra alternativa investeringsfonder som marknadsförs till icke-professionella investerare. Blanketten ska användas första gången vid den rapportering som sker per den 30 september 2021.

Den nya blanketten och tillhörande anvisningar har lagts ut på Finansinspektionens webbplats. Liksom tidigare ska företagen rapportera in kvartalsrapporten genom Finansinspektionens system Periodisk rapportering via installerad applikation.

Ett företag som önskar testa den nya blanketten innan rapportering ska ske per den 30 september 2021 ombeds kontakta avdelningen Rapportering genom att mejla till rapportering@fi.se.

Läs mer

Laddar sidan