Redovisningstillsyn i Europa 2020

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, Esma, har i dag presenterat en rapport om den redovisningstillsyn som bedrivits under 2020 inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, EES.

Rapporten ger en översikt över de aktiviteter som Esma och de nationella tillsynsmyndigheterna bedrivit under 2020 och vilka aktiviteter som planeras för 2021. Den ger dessutom detaljerad information om antalet undersökningar som utförts under 2020 och de tillsynsåtgärder dessa medfört.

Under 2020 har Esma:s arbete med att harmonisera redovisningstillsynen fokuserat på tillämpningen av IFRS 16, Leasingavtal, och IFRS 15, Intäkter från avtal med kunder. I rapporten återfinns även resultatet av en särskild undersökning av halvårsrapporter när det gäller information om effekter av covid-19.

Tillsynsaktiviteterna under 2020 omfattade även alternativa nyckeltal och icke-finansiell information om hållbarhet, som miljö- och klimatrelaterade frågor.

Laddar sidan