FI följer Esmas riktlinjer om ändamålsenlighet vid tjänster som endast omfattar utförande

2022-06-10 | Regler Esma Nyheter Marknad

FI har meddelat Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) att FI kommer att följa Esmas riktlinjer för vissa aspekter av Mifid 2- kraven för ändamålsenlighet och tjänster som endast omfattar utförande.

Esma publicerade riktlinjerna den 12 april 2022.

Riktlinjerna gäller från den 12 oktober 2022. Syftet med riktlinjerna är att klargöra hur kraven i EU:s värdepappersdirektiv Mifid 2 ska tillämpas, bland annat när det gäller artikel 25.3 och 25.4. Dessa artiklar ställer krav på att företagen inhämtar information om sina kunders kunskap och erfarenhet för att kunna bedöma om sin investeringstjänst eller -produkt passar för kunden.

FI:s tillämpning av riktlinjerna

FI har meddelat Esma att FI kommer att följa riktlinjerna.

Riktlinjernas rättsliga status

FI:s uppfattning är att riktlinjer från Esma riktade till behöriga myndigheter eller finansmarknadsaktörer är att jämställa med svenska allmänna råd. Förordning 1095/2010/EU om inrättandet av Esma innebär att behöriga myndigheter eller finansmarknadsaktörer direkt på grund av förordningen med alla tillgängliga medel ska söka följa dessa riktlinjer.