Nasdaq OMX Clearing får tillstånd som central motpart

Finansinspektionen ger Nasdaq OMX Clearing tillstånd att verka som central motpart i enighet med EU:s förordning om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (Emir).

Emir-förordningen innebär bland annat krav på att centrala motparter ska vara auktoriserade. Förordningen syftar till att öka insynen och minska riskerna på derivatmarknaden.

Laddar sidan