Resultat

2021

Nord Fondkommission AB:s tillstånd återkallas

Finansinspektionen (FI) återkallar värdepappersbolaget Nord Fondkommission AB:s (Nord) samtliga tillstånd på grund av allvarliga brister i bland annat bolagets rådgivningsverksamhet.

2017

Föreläggande för 24Money Spar att vidta rättelse

Finansinspektionen förelägger 24Money Spar AB att senast den 7 september 2017 tillse att bolagets bundna egna kapital uppgår till minst tio miljoner kronor.

2016

Få aktiva fonder överträffar index när avgiften inkluderas

Även om aktiviteten i vissa fonder har ökat är skillnaden fortsatt stor mellan den mest aktiva fonden och den minst aktiva. Det visar FI:s uppföljning av hur fondbolagen följt våra uppmaningar. Vi kan också konstatera att få aktiva fonder överträffar index när avgiften inkluderas.

2013

Rättad version: Victory Life måste upphöra med verksamhet i Sverige

FI förelägger Victory Life & Pensions Assurance Company Limited, registrerat i Brittiska Jungfruöarna att omedelbart upphöra med att bedriva försäkringsverksamhet i Sverige.

Laddar sidan