Resultat

2007

FI förelägger 50 spar- och låneföreningar att upphöra med verksamheten

2007-03-05 | EBA Sanktioner Bank

Finansinspektionen förelägger 50 spar- och låneföreningar att upphöra med sin verksamhet. Föreningarna driver enligt sina stadgar finanansieringsrörelse utan tillstånd från FI, dvs föreningarna tar emot inlåning från allmänheten och lämnar krediter.

Laddar sidan