Baselkommittén

Baselkommittén (The Basel Committee on Banking Supervision) för banktillsyn tar fram standarder, riktlinjer och rekommendationer som är normgivande för de flesta tillsynsmyndigheter.

Kommittén är ett globalt nätverk för tillsynsmyndigheter, säkerställer det lokala tillsynssamarbetet genom regionala kommittéer och tillhandahåller utbildning inom tillsynsområdet.

Baselkommittéens syfte är framförallt att öka förståelsen för viktiga tillsynsfrågor och förbättra kvaliteten på banktillsyn i omvärlden. Kommittén tar fram riktlinjer och standarder inom olika områden inom banktillsyn. Baselkommittéen har bland annat tagit fram de förgående regelverken för kapitaltäckning, Basel 1 och 2, samt det gällande Basel 3 regelverken för kapitaltäckning. De har även utarbetat de så kallade 28 grundläggande principerna för effektiv banktillsyn (Core Principles for Effective Banking supervision), som bland annat ligger till grund för Internationella Valutafondens utvärderingar av dess medlemsländers banktillsyn. Kommittén är en del av Bank for International Settlement (BIS) och dess säte ligger i Basel, Schweiz.

Baselkommittén utarbetar breda tillsynsstandarder och riktlinjer samt rekommenderar uttalanden av bästa praxis i banktillsyn i väntan på att medlemsmyndigheter och andra länders myndigheter vidtar åtgärder för att genomföra dem genom sina egna nationella system.

Senast granskad: 2018-06-14
Laddar sidan