Rapportera till FI

OBS! Med anledning av den rådande omvärldssituationen till följd av coronaviruset är sista rapporteringsdatum för den årliga pennningtvättsrapporteringen förlängd till 30 april 2020, se Rapportering av penningtvätt skjuts fram en månad.

Företag som omfattas av penningtvättslagstiftningen ska årligen rapportera i FI:s system för periodisk rapportering. 

  • Rapportering kan göras tidigast den 1 januari 2020. 
  • Sista dag för rapporteringen är den 31 mars 2020.
  • Rapporteringen avser balansdagen den 31 december.
  • Rapportering av penningtvätt ska därefter upprepas en gång per år innan sista mars. Rapporteringen av penningtvätt finns med i våra rapporteringskalendrar för respektive företagskategori.  

De frågor som företagen ska svara på i penningtvättsrapporteringen går att se i formuläret nedan. Frågorna ska däremot inte besvaras i detta formulär, penningtvättsrapporten ska rapporteras i FI:s system för periodisk rapportering.


Formuläret innehåller frågor som täcker alla företag under FI:s tillsyn. Detta innebär att vissa frågor endast kan besvaras av vissa företag, exempelvis banker. Sådana företagsspecifika frågor ska endast besvaras av de företag som berörs vid det faktiska rapporteringstillfället. Framöver är avsikten att de företag som redan besvarar vissa frågor i andra rapporteringar till FI, inte ska behöva besvara dessa i denna rapportering. Frågorna kan komma att förändras och anpassas över tid. Läs mer på sidan Om rapporteringsportalen.

För övriga frågor kring rapporteringen, och särskilt vid eventuella problem med att förstå frågorna i formuläret, kontakta gärna Finansinspektionen via mejladressen periodiskrapporteringpenningtvatt@fi.se.

Senast granskad: 2020-01-16
Laddar sidan