Rapportera till FI

Företag som omfattas av penningtvättslagstiftningen ska årligen rapportera i FI:s system för periodisk rapportering. 

  • Rapportering kan göras tidigast den 1 januari 2022. 
  • Sista dag för rapporteringen är den 31 mars 2022.
  • Rapporteringen avser balansdagen den 31 december 2021.

Nyheter inför rapporteringen under första kvartalet 2022!
Det har tillkommit några nya frågeställningar i rapporten: Nyheter inför periodiska rapporteringen 2022

De frågor som företagen ska svara på i penningtvättsrapporteringen går att se i exempelformuläret nedan. Med anledning av tekniska begränsningar visas inte de senaste ändringarna i formuläret. De nya frågeställningarna återges istället under "Nyheter". Frågorna ska däremot inte besvaras i detta formulär, penningtvättsrapporten ska rapporteras i FI:s system för periodisk rapportering.


Om rapporteringen

Formuläret innehåller frågor som täcker alla företag under FI:s tillsyn. Detta innebär att vissa frågor endast kan besvaras av vissa företag, exempelvis banker. Sådana företagsspecifika frågor ska endast besvaras av de företag som berörs vid det faktiska rapporteringstillfället. Frågorna kan komma att förändras och anpassas ytterligare över tid. Läs mer på sidan Rapporteringsportalen.

För övriga frågor kring rapporteringen, och särskilt vid eventuella problem med att förstå frågorna i formuläret, kontakta gärna Finansinspektionen via mejladressen periodiskrapporteringpenningtvatt@fi.se.

Senast granskad: 2020-12-21
Laddar sidan