Rapportera till FI

Företag som omfattas av penningtvättslagstiftningen ska årligen rapportera i FI:s system för periodisk rapportering. 

  • Rapportering kan göras tidigast den 1 januari 2021. 
  • Sista dag för rapporteringen är den 31 mars 2021.
  • Rapporteringen avser balansdagen den 31 december.
  • Rapportering av penningtvätt ska därefter upprepas en gång per år innan sista mars. Rapporteringen av penningtvätt finns med i våra rapporteringskalendrar för respektive företagskategori.  

De frågor som företagen ska svara på i penningtvättsrapporteringen går att se i formuläret nedan. Frågorna ska däremot inte besvaras i detta formulär, penningtvättsrapporten ska rapporteras i FI:s system för periodisk rapportering.


Det har inte skett några förändringar i formuläret till år 2021. Formuläret innehåller frågor som täcker alla företag under FI:s tillsyn. Detta innebär att vissa frågor endast kan besvaras av vissa företag, exempelvis banker. Sådana företagsspecifika frågor ska endast besvaras av de företag som berörs vid det faktiska rapporteringstillfället. Framöver är avsikten att de företag som redan besvarar vissa frågor i andra rapporteringar till FI, inte ska behöva besvara dessa i denna rapportering. Frågorna kan komma att förändras och anpassas över tid. Läs mer på sidan Om rapporteringsportalen.

För övriga frågor kring rapporteringen, och särskilt vid eventuella problem med att förstå frågorna i formuläret, kontakta gärna Finansinspektionen via mejladressen periodiskrapporteringpenningtvatt@fi.se.

Senast granskad: 2020-12-21
Laddar sidan