Bank och kreditmarknadsbolag

Banker och Kreditmarknadsbolag har som huvudsaklig verksamhet att ta emot insättningar eller andra återbetalbara medel från allmänheten och att bevilja krediter för egen räkning.

Till banker eller kreditmarknadsbolag hör inte företag som bara bedriver en av de uppräknade verksamheterna så som exempelvis inlåningsföretag, spar- och låneföretag eller konsumentkreditföretag. Regler som gäller för dessa typer av företag finner du under rubriken Övriga verksamheter. 

Senast granskad: 2019-08-06
Laddar sidan