Ny i Sverige

SFI-Ekonomi är ett utbildningsmaterial om privatekonomi för undervisningen i svenska för invandrare (sfi). Materialet är till för att hjälpa lärare som vill arbeta med privatekonomiska frågor inom ramen för kommunernas undervisning.

Materialet tar upp svenska privatekonomiska termer, orienterar i det svenska bank- och betalningssystemet och tydliggör viktiga rättigheter och skyldigheter på enkel svenska. Som hjälpmedel till undervisningen finns både filmer, ett test och en handbok.

www.sfiekonomi.se

Våga prata pengar är en endagarsutbildning för personer som i sitt dagliga arbete har kontakt med nyanlända vuxna och ensamkommande barn. Under utbildningen får deltagarna bredare kunskaper om bland annat köp, avtal, försäkringar, produkter och tjänster på finansmarknaden, budget, skulder, studielån och hemutrustningslån. Efter utbildningsdagen är tanken att deltagarna ska kunna stötta nyanlända i privatekonomiska frågor.

Våga prata pengar är ett samarbete mellan Finansinspektionen, Konsumenternas Bank- och finansbyrå, Konsumenternas Försäkringsbyrå, Konsumentverket, Kronofogden, lokala budget- och skuldrådgivare och konsumentvägledare samt CSN.

I samverkan med länsstyrelser runt om i landet anordnas utbildningsdagarna.

www.gilladinekonomi.se

Kontaktinfo:

Therese Wieselqvist Ekman
Senior projektledare
Senast granskad: 2020-08-11
Laddar sidan