Yrkesverksamma

Trygga din ekonomiska framtid är en kurs med brett innehåll från det privatekonomiska området. Kursen ska öka konsumenternas privatekonomiska kunnande och medvetenhet om den egna ekonomin. Flera yrkeskategorier har hittills gått kursen, bland andra överförmyndare, budget- och skuldrådgivare, konsumentvägledare och fackförbund.

Utbildningen är en tvådagars kurs och efter genomförd kurs blir deltagarna informatörer. De kan i sin tur hjälpa och utbilda andra på sina arbetsplatser genom exempelvis studiecirklar. Modellen med informatörer ger möjlighet till stor geografisk spridning.

Utbildningen genomförs inom ramen för nätverket Gilla din ekonomi.

Pensioner och försäkringar är en grundutbildning för försäkringsinformatörer. I kursen får den som är försäkringsinformatör lära sig hur man kan hjälpa sina kollegor att förstå sin lagstadgade och kollektivavtalade pensions samt sitt försäkringsskydd. Av utbildningen får deltagarna kunskaper om bland annat sjukdom, arbetsskada, dödsfall och ålderspension.

Utbildningen är ett samarbete med nätverket Gilla din ekonomi och har utvecklats i samarbete med PTK, Pensionsmyndigheten, Alecta och Collectum.

Kursen och samarbetet är pausad tillsvidare från årsskiftet 2020/2021.

www.gilladinekonomi.se

Kontaktinfo:

Niklas Uppenberg
Projektledare
Senast granskad: 2020-08-11
Laddar sidan