Esma

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (European Securities and Markets Authority, Esma) arbetar bland annat med att utforma tillsynen över värdepappersföretag och marknader med verksamhet i flera länder, främja lika tillämpning av EU-regler hos tillsynsmyndigheter i olika länder och fördjupa samarbetet mellan tillsynsmyndigheter i olika länder.

Esma har i uppgift att ta fram förslag till tekniska standarder – regler som EU-kommissionen antar i form av förordningar eller beslut. Esma kan medla mellan tillsynsmyndigheter i olika EU-länder och koordinera dem i händelse av kris.

Senast granskad: 2018-08-08
Laddar sidan