Tillstånd att driva reglerad marknad

För att som börs driva en reglerad marknad krävs tillstånd enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Ansökan

Information om vad ansökan ska innehålla finns i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser (se länk nedan).

Avgift

En avgift på 420 000 – 4 200 000 kronor tas ut baserad på FI:s bedömda handläggningstid. Avgiftens storlek regleras i 3-4 §§ förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen. 

Handläggningstid

FI fattar normalt beslut inom 150 dagar under förutsättning att ansökan är fullständig och avgiften har kommit in till FI..

Fakta betalningsrutin

  • FI registrerar ansökan som får ett diarienummer.
  • FI skickar därefter ett handläggarbrev där diarienummer, ärendets avgift och betalningsinformation framgår.

Betala inte avgiften innan du har fått handläggarbrev och diarienummer från FI.

Läs mer

Senast granskad: 2019-10-14
Laddar sidan