Värdering av onoterade innehav i fonder

Onoterade innehav i fonder ska alltid, precis som noterade, värderas till marknadsvärde. Innehaven i fonden ska vid varje tillfälle vara rätt värderade för att garantera att alla andelsägare behandlas lika.

FI anser att fondbolag aktivt ska marknadsvärdera onoterade innehav. Värderingen ska utföras av oberoende och kompetent personal enligt konsekvent tillämpade och förutbestämda principer. Det är inte acceptabelt att värderingen utförs av den eller dem som ansvarar för förvaltningen av en fond eller att anskaffningsvärdet används.


Senast granskad: 2022-01-10