Bankbarometern (2020:3)

torsdag 12 nov

Tid: 10.00 | Om FI

FI publicerar Bankbarometern. Det är den tredje rapporten för i år i och med att vi publicerade en extra utgåva med anledning av coronakrisen i juni. Bankbarometern ges i normala fall ut två gånger per år, vår och höst.

Bankbarometern publiceras bland FI:s Övriga rapporter.

Laddar sidan